Wie zijn wij

De open-monumentenvereniging vzw Klooster Meer werd opgericht bij notariële akte op 12 oktober 2009. De vereniging is ontstaan vanuit de dorpsgemeenschap van Meer (Hoogstraten) en wil de historisch waardevolle gebouwen van de kloostersite te Meer een herbestemming geven die een meerwaarde betekent voor de inwoners van Meer en de regio. Tussen de gerestaureerde gebouwen en nieuwbouw met een woonfunctie met een  sociaal karakter, wil vzw Klooster Meer een dorpsplein creëren waar het rustig en aangenaam is om te vertoeven en waar plaats is voor de organisatie van evenementen.

Instanties of verenigingen die de herbestemming van de site, de invulling van functies in de historische gebouwen en/of het gebruik van de site met de vzw Klooster Meer willen bespreken, nemen best contact op met de raad van bestuur.

Samenstelling van de raad van bestuur:

Peter Schelles – voorzitter

Frans Horsten – projectcoördinator

Guy Cools – ondervoorzitter / contact met verenigingen – contact zaal en sitegebruik

Jef Van Bavel – penningmeester

Frans Brosens – werfopvolging

Guy Herrijgers – contact verenigingen

Fons Sprangers  ( + ) – archief

Xavier Delcourt – beheer site

Fred De Gruyter – boekhouding

Blijkbaar zijn de inwoners van Hoogstraten erg begaan met de toekomst van hun historisch patrimonium. Met de herbestemming en restauratie van dit belangrijk historisch erfgoed treedt de vzw Klooster Meer in de voetsporen van de heropbouw van de St.-Katharinakerk, een initiatief van wijlen Deken Lauwerys, de restauratie van het begijnhof van Hoogstraten door de vzw Het Convent en de bescherming en herbestemming van de landloperskolonie in Wortel, een initiatief van Het Convent en de actiegroep ‘Red Wortel-kolonie’.