Geschiedenis

 
Constantijn Van den Berghe (1831 – 1913), heer van Maxburg, schonk de gronden waarop de parochie een katholieke school opgerichte

Met hun historische overwinning in de verkiezingen in 1878 behalen de liberalen een absolute meerderheid in het parlement en rekenen af met het katholiek geïnspireerde lager onderwijs. Het resultaat was de onderwijswet van minister Van Humbeeckin katholieke kringen de “ongelukswet” genoemd. 

Als reactie op die wet sticht pastoor Meeusen een nieuwe katholieke school. Hij kan daarbij rekenen op de steun van veel inwoners, waaronder Constant Van den Berghe, de heer van Maxburg. Hij koopt de “Mussenakker”, een perceel bouwland van 80a groot en stelt de gronden ter beschikking voor de bouw van een school. 

In 1879 worden er twee klaslokalen, twee paviljoenen in Vlaamse renaissancestijl gebouwd met daartussen een open ruimte die gebruikt wordt als speelplaats. Bijna alle kinderen van Meer, in totaal 175 jongens en meisjes, komen naar de nieuwe katholieke school. 

Na de schoolstrijd, op 13 november 1884, wordt de school als gemeenteschool erkend en verhuizen zowel de jongens als de meisjes naar andere gebouwen. 

 

Zusters van het Heilig Graf 

De heer J. Versteylen, afkomstig van Turnhout, notaris en later burgemeester van Meer, zorgt voor een herbestemming van de leegstaande gebouwen. De Kanunnikessen van het Heilig Graf van Turnhout openen in 1900 een filiaal van hun priorij in Meer en nemen de leiding van een school voor kleuters en lager onderwijs tot en met het derde studiejaar. 

Aanvankelijk verblijven de drie zusters in een huis in de Dorpsstraat, maar starten nog hetzelfde jaar met de bouw van een klooster op de Mussenakker, in dezelfde stijl als de al bestaande klaslokalen.  

In 1908 wordt er aan de oostzijde van de speelplaats een derde klaslokaal voor meisjes gebouwd en in 1927 geeft pastoor Vermeiren de opdracht om er een parochiezaal te bouwen.    

In 1946 nemen de zusters van het Heilig Graf de bestaande landelijke huishoudafdeling van de zusters van de H.H Harten van Berlaar over, een succesvol initiatief dat in 1952 uitgroeit tot een middelbare huishoudschool. De huishoudschool van Meer blijft bestaan tot in 1981, het moment waarop de school fusioneert met het VITO Hoogstraten.

Links het klooster en rechts een van de twee centraal gelegen klaslokalen