Documentatie

Ontwerp :

Masterplan en nieuwbouw – DAS VAN MEER ARCHITECTEN  – presentatie 12 12 2013

Visie en strategie te renoveren en herbestemmen panden – ANNO ARCHITECTEN  – presentatie 12 12 2013

Speelplaats met links klooster en rechts één van de twee centraal gelegen klaslokalen
Speelplaats met links klooster en rechts één van de twee centraal gelegen klaslokalen

Historiek gebouwen :

Historische nota

Opmetingsplannen :

Detailplan kloostergebouw

Detail plan beuk West

Detail plan beuk Oost

Dwg opmeting gebouwen