Project

vzw Klooster Meer zet zich, samen met Bouwmaatschappij De Noorderkempen, in voor de herbestemming van de kloostersite te Meer, nabij Hoogstraten.
De twee partners werken samen aan één globaal masterplan voor de hele site, die als monument werd beschermd. Binnen de samenwerking draagt vzw Klooster Meer zorg voor de herbestemming en de restauratie van de vijf historisch waardevolle gebouwen  en realiseert Bouwmaatschappij De Noorderkempen nieuwbouw met een sociaal karakter.

De historische gebouwen moeten een publieke- of semipublieke functie krijgen die een meerwaarde zal hebben voor de inwoners van Meer en de regio: een ontmoetingsplaats voor senioren, werkgelegenheid, vergaderruimte voor verenigingen, zaalfunctiel, verblijfstoerisme, enz.

Wat komt er :

– 17 nieuwbouwwoningen in huur of erfpachtformules (De Noorderkempen)

– Dienstencentrum, i.s.m. Sociale dienst Stad Hoogstraten in de voormalige parochiezaal

– B&B in het kloostergebouw (private investering)

– Naaiatelier “Felice HappyClothing” workshopruimte in beuk Oost

– Kantoorfunctie in beuk West

– Kantoor- en woonfuctie in de voormalige huishoudschool

En niet te vergeten: MEER zal eindelijk een fraai dorpsplein krijgen te midden van al deze gebouwen.