De Kloostersite

De kloostersite bevindt zich langs de Donckstraat in Meer. De omgeving is beschermd als dorpsgezicht en gekenmerkt door  bescheiden woningen, in de onmiddellijke omgeving van de als monument beschermde parochiekerk. Ook de kloostersite is, in zijn geheel,  bij ministerieel besluit van 2 december 2002 als monument beschermd, wat niet wil zeggen dat alle gebouwen op de site een zelfde historische en architecturale waarde hebben.

Sinds dinsdag 20 december 2011 is de Meerse kloostersite eigendom van Bouwmaatschappij De Noorderkempen en zijn de vijf historisch waardevolle gebouwen in erfpacht overgedragen aan vzw Klooster Meer.

Deze vzw beheert de hele site en coördineert de herbestemming van het geheel.   (reservaties)

De nieuwe bestemming

De kloostersite moet binnen enkele jaren het kloppend hart van Meer worden. Een plaats waar het goed is om te wonen, te werken, zich te ontspannen, te vergaderen, elkaar te ontmoeten, iets te eten of te drinken. Kortom een plaats waar het goed toeven is.

De kloostersite is in totaal 117a en 60ca groot en bestaat uit 43a 55ca bos en grasplein, eigendom van de kerkfabriek, en een perceel van 74a en 5ca met gebouwen en toebehoren, op dit moment eigendom van de vzw Dekanale werken Noorderkempen.

Op de site bevinden zich volgende gebouwen

Gebouwen met een grote erfgoedwaarde

A Twee klaslokalen gebouwd in 1879 in Vlaamse renaissancestijl.

B Klooster in 1900 gebouwd door de zusters  Kanunnikessen van het H. Graf.

C Klas voor meisjes gebouwd in 1908 (later de huishoudschool).

D Parochiezaal gebouwd in 1927.

Andere gebouwen

E Klaslokalen in oorsprong uit 1935 met aanpassingen in 1946 en 1948.

F Nieuwe vleugel , de kleuterschool gebouwd in 1953

G Latere uitbreiding van de nieuwere klaslokalen

ROZE Eerder storende gebouwen